Contacteer ons

Synaps Park 1920
3600 Genk
Tel: 089/32 58 80

Contactpersoon: Marleen Gaspercic
E-mail: info@kdvwombat.be

 

vzw André Dumont

×

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

De vzw André Dumont heeft haar oorsprong in het vroegere ziekenhuis André Dumont op de Stalenstraat in Waterschei en is, samen met het OCMW van de stad Genk en de vzw Sint-Barbara,  één van de drie stichtende leden van het Ziekenhuis Oost-Limburg A.V. (ZOL) te Genk. Na de fusie in 1995, besliste de vzw André Dumont om zich in de toekomst blijvend in te zetten voor het verlenen en ondersteunen van welzijns- en gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Ze tracht dit doel o.m. te bereiken enerzijds door het medebeheer van het ziekenhuis Oost-Limburg, en anderzijds door het bouwen en/of uitbaten van voorzieningen voor voorschoolse opvang in Genk of elders.

Zo werd, op basis van een doorlichting van de noden aan kinderopvang in de regio Genk, een masterplan opgesteld voor de gefaseerde uitbouw van een kinderdagverblijf op de site Schiepse Bos 1 te 3600 Genk. De eerste fase van dit masterplan werd in gebruik genomen begin 2006, de tweede fase in 2010. De derde fase is recent gerealiseerd waardoor we het volledige masterplan hebben kunnen realiseren.

Sinds januari 2017 valt ook kinderdagverblijf Winnie-Tooh (gelegen op de Roerstraat te Genk) ook onder onze bevoegdheid. Beide initiatieven zijn erkend door Kind en Gezin en voldoen aan alle voorwaarden en normen die van toepassing zijn voor het oprichten en uitbaten van kinderopvang.

Cookies en privacy